10/08/2012

[ Karaoke ] Duyên Phận Ý Trời - Lương Bích Hữu ft. Tam Hổ [ Demo ]